Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden : op alle verkopen via DivineDarkness.eu zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

Onderneming: Divine-Darkness  is een online winkel die kleding, accessoires, schoenen en vinyls aanbiedt aan consumenten;

Naam ondernemer: Divine-Darkness Underground fashion. handelend onder de naam-

Divine-Darkness V.O.F.

Molenstraat 171

7321BE Apeldoorn

the Netherlands

Info@divinedarkness.eu

KvK-nummer: 08121046

Btw-identificatienummer: NL8174.81.126.B01

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Divine-Darkness en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument;

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website Divine-Darkness zijn deze Voorwaarden steeds van toepassing.

Artikel 3. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Divine-Darkness.  

  

 Artikel 4. Prijzen

Aangegeven prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten.

Artikel 5. Betalingen

5.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin het totaalbedrag van zijn bestelling.

5.2 Betaling kan op verschillende manieren worden aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail.

5.3 In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Divine-Darkness onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Levering

Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien : koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet tijdig of niet volledig nakomt.

6.1 Alle artikelen in de webwinkel zijn uit voorraad leverbaar of er wordt een geschatte levertijd aangegeven. Het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is, in dat geval zal Divine-Darkness de consument zo spoedig mogelijk informeren.

6.2 Levering vindt plaats via PostNL op het bij de bestelling opgegeven afleveradres.

6.3 Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de consument geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting die voor hem uit deze of enige andere daarmee samenhangende overeenkomst kan voortvloeien.

6.4 Bij weigering van levering zijn de retourkosten volledig voor rekening van de consument.

6.5 De ​​bezorgkosten staan ​​vermeld op de factuur.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de verkochte producten gaat niet over op de consument, deze is op grond van de ter zake gesloten overeenkomst (en) reeds aan Divine-Darkness verschuldigd.

Artikel 8. Ruilen/retourneren van artikelen

Indien de consument een artikel zonder opgave van reden wenst te retourneren of ruilen, dient de retourzending binnen 14 werkdagen na ontvangst van de bestelling plaats te vinden na contact per e-mail met Divine-Darkness.

Artikel 9. Klachten

Wij doen er alles aan om een ​​product in perfecte staat te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de ontvangen goederen te inspecteren en eventuele gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Deze garantie vervalt indien u zonder overleg heeft geprobeerd het defect zelf te herstellen en / of de gebruiksaanwijzing en / of gebruiksaanwijzing niet heeft opgevolgd.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Divine-Darkness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Divine-Darkness.

 

Heeft u na het lezen van onze algemene voorwaarden nog vragen neem dan gerust contact met ons op via info@divinedarkness.eu

français